În afaceri nu avem prieteni, ci doar parteneri.

Alexandre Dumas

Bine aţi venit!
Introduction PDF
Written by Administrator   
Monday, 01 March 2010 02:00

Societatea a fost înfiinţată în anul 1991 în baza Legii 15 / 1990, prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Întreprinderi de Comerţ cu Ridicata a Mărfurilor Alimentare Arad. De la această dată S.C. COMALIM S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii 31 / 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Registrul Comerţului Arad sub nr. J02/29/1991, cod de înregistrare fiscală RO1681776, având patrimoniu propriu. 
Obiectul de activitate este închirierea de bunuri imobile proprii şi comerţ.

Este o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzută în Legea 297/2004 privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare conform certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare nr. AC - 905 - 5/29.03.2011

Pe parcursul anului 2009, acţiunile societăţii au fost înscrise şi s-au tranzacţionat pe piaţa bursieră RASDAQ. Evidenţa acţionarilor este înregistrată şi condusă de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

 

Last Updated on Thursday, 17 June 2021 13:58
Read more...